เกี่ยวกับเรา

Print
Category: Joomla!
Published Date Written by Joomla!

บริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัด (HRDI CO., LTD)

เราเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากว่า 30 ปี ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า และมีที่ปรึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง

บริการของเรา : ให้บริการจัดฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา จัดปฐมนิเทศน์ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แนวใหม่ เวิร์คแรลลี่( work rally) รับจัดทำค่ายเยาวชน รับจัดงานอีเวนท์ ที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรทุกด้าน

สัมมนาพิเศษ "eCommerce 2.0 และกลยุทธ์ Omni Channel ของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย"
Promotion

วิทยากร/ที่ปรึกษา

หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม

Tuesday the 22nd - Joomla Templates. copyright @ 2015 hrdi.co.th All right reserved.