ร่วมงานกับเรา

Print

วิทยากร (Part-Time)

 • คุณสมบัติ

 

 1. วุฒิปริญญาโท ขึ้นไป 
 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป (ชาย/หญิง)
 3. มีประสบการณ์ในการสอน การบรรยาย การพูดในที่ชุมชน 3 ปีขึ้นไป
 4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์

 

 • ค่าตอบแทน 800-1,500 บาท/ชม.

พนักงาน (Part-Time)

 • คุณสมบัติ

 

 1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 
 2. อายุ 23 ปีขึ้นไป (ชาย/หญิง)
 3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรม พิธีกร งานเปิดตัวสินค้า หรือ บริษัท 
 4. งานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ
 5. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์
 6. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

 

 • ค่าตอบแทน 500-1,000 บาท/วัน

 

หุ้นส่วน (Project Partner)

 • คุณสมบัติ

 

 1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป (ชาย/หญิง)
 2. มีใจรักงานด้านการฝึกอบรม
 3. ทำงานได้ ทั้ง Part Time และ Full Time

 

 • ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  ด้านการตลาด และการปฏิบัติการ

 

1.1 ออกแบบหลักสูตรและกิจกรรม
1.2 หาลูกค้าทุกช่องทางกิจกรรม
1.3 จัดทำ Proposal โครงการในนามบริษัท
1.4  ติดต่อประสานงานเข้านำเสนอลูกค้า
1.5 สรรหาติดต่อทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
1.6 จัดทำโบรชัวร์หลักสูตร
1.7 แจกเอกสารแผ่นพับ PR ตามงานสัมมนาต่างๆ
1.8 ควบคุมดูแลดำเนินการกิจกรรมให้มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและระเบียบปฏิบัติของบริษัท
1.9 ส่ง E-mail ตามกลุ่มเป้าหมายด้าน HRและที่เกี่ยวข้อง
1.10 ส่ง E-mail เครือข่าย HR
1.11 PR เขียนบทความผ่าน Blog
1.12 รวบรวมบทความส่งเพื่อขึ้น web

 

2. ด้านค่าใช้จ่าย

2.1 ค่าสำเนาเอกสารจัดทำโบรชัวร์แผ่นพับแจกตามงานสัมมนา

2.2 ค่าโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า วิทยากร

2.3 ค่าเดินทางติดต่อลูกค้า (ระยะทางไม่เกิน 150  กิโลเมตรFax /ปริ๊นเตอร์/ Computer/E-mail

 

 

 • ติดต่อ : อาจารย์วัลลภ ใหญ่ยิ่ง   โทร.081-8497413 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 • เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. Resume
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบ Resume , ทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่.......บริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัด(HRDI CO., LTD) 21/145 ถ.ริมทางรถไฟฝั่งตะวันตก (ซอยหัวหิน 88) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สัมมนาพิเศษ "eCommerce 2.0 และกลยุทธ์ Omni Channel ของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย"
Promotion

วิทยากร/ที่ปรึกษา

หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม

Tuesday the 22nd - Joomla Templates. copyright @ 2015 hrdi.co.th All right reserved.