นางสาวพัชรี แช่มช้อย

[แก้ไข]

ชื่อ-สกุล  อาจารย์พัชรี แช่มช้อย

การศึกษา : 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาเอก       มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 
 

     รหัสวิทยากร T-027

 

 


 

 ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล        บริษัท   ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด                                                                  - ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและคุณภาพ              โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์                                                                        - เจ้าของกิจการเบเกอรี่                                                                                                                                                                                                                                        - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม                       โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ                                                                                                                                          - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม                           โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กท.                                                                             - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม                        โรงแรม เมอริเดียน กรุงเทพฯ                                                                           
- นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร               โรงแรม เมอริเดียน ภูเก็ต                                                                                   
- นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร               โรงแรม แรมแบรนท์ กรุงเทพฯ                                                                                                                                                    - นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร               โรงแรม ซันรูท กรุงเทพฯ                                                                                                                                                           - หัวหน้าครูผู้สอน                                              สถานเสริมความงามแจ่มจันทร์                                                                                                                     

   ปัจจุบัน     อาชีพหลัก: วิทยากรอิสระ, นักเขียน                                                                                                                 

ประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ
• มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                                                                                                                                     
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                       
ประสบการณ์งานเขียน/งานวิชาการ
• หนังสือกีฬาเบิลเทนนิส                                                                                                                                                         
• หนังสือกีฬาบาสเกตบอล                                                                                                                                                   • หนังสือกีฬาแอโรบิคด๊านซ์                                                                                                                                  • หนังสือกีฬาว่ายน้ำ                                                                                                                                                                           

 

 

  ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

 • ผู้จัดการฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล    บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด                                                                   • ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและคุณภาพ        โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์                                                                        • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม                       โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ                                                                                   • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม                   โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                                                                                                  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม                    โรงแรม เมอริเดียน กรุงเทพฯ
  • นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร           โรงแรม เมอริเดียน  ภูเก็ต
  • นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร           โรงแรม แรมเบรนท์ กรุงเทพฯ                                                                       • นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร                    โรงแรม ซันรูท กรุงเทพฯ                                                                    • Hotel Training Club                                                                                          

ประสบการณ์การบรรยาย เช่นที่...

                

                   

 • กระทรวงศึกษาธิการ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • กรมชลประทาน                                                                                                                                             • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)                                                                                          • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                         • การไฟฟ้านครหลวง                                                                                                                                                                                                                                         • บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั้น จำกัด(มหาชน)                                                                                                                         • บริษัท ระขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                                                            • บริษัท อินตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)                                                                                  • ธนาคารกรุงไทย                                                                                                                                              • บริษัท Flynow                                                                                                                                             • บริษัทเนสท์เล่(ไทย) จำกัด
  • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย                                                                                                                                        • บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)
  • บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด                                                                                                                                                      • บริษัท ล่ำสูง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท โกลด์สตาร์ เมททอล จำกัด               
  • บริษัท Banana Family Park                                                                                                                                                • บริษัท ในเครืออีจีวี
  • บริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
  • บริษัท ท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จำกัด
  • บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)                                                                                         • บริษัท สามมิตร กรีน พาวเวอร์ จำกัด                                                                                                                            • บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด                                                                                                                           • โรงพยาลบาล ศรีวิชัย
  • โรงพยาบาล วชิระ
  • โรงพยาบาล มหาชัย
  • โรงพยาบาล กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส                                                                                                                               • โรงแรม ซัมมิท พาวิลเลี่ยน กรุงเทพ
  • โรงแรม คลับอันดามัน ภูเก็ต                                                                                                                               • โรงแรม อ่าวนาง พังงา                                                                                                                              • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยสยาม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไรพรรณี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                                                                                                                  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                                                                                                                                                      •สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยโชติเวช    
  • วิทยาลัยดุสิตธานี                    
  • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ           

                                                           *****